Pro lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o spolupráci s naší ordinací a věříme, že nezklameme Vaší důvěru. Jestliže si přejete pacienta objednat na konzultaci, kontaktujte naši ordinaci na telefonním čísle 485106614.

Pacient by měl být vybaven doporučením k ortodontické léčbě či žádostí o ortodontickou konzultaci. Rentgenový přístroj na našem pracovišti není dispozici, pacienty odesíláme do smluvního zařízení. Byl-li u pacienta zhotoven v nedávné době panoramatický snímek v dobrém rozlišení a kvalitě, můžete jej zaslat po pacientovi, a to buď fyzicky na RTG fólii nebo vytištěný v dobré kvalitě, e-mailem na naši adresu nebo jej pacientovi uložit na CD nosič či jiné paměťové zařízení s případným komentářem.

Řešíme všechny typy ortodontických vad bez věkového omezení. Jsme schopni připravit pacienta v rámci mezioborové spolupráce před protetickou rekonstrukcí chrupu či zavedením implantátů, připravujeme také pacienty před chirurgickou korekcí u závažných skeletálních vad.

V naší ordinaci se věnujeme pouze ortodontické léčbě. Pacienti k nám tedy budou docházet na pravidelné kontroly zhruba jednou za 6-8 týdnů. Během léčby mohou normálním způsobem probíhat pravidelné preventivní prohlídky ve Vaší ordinaci. V případě, že bude nutné v průběhu ortodontické léčby sanovat chrup, jednoduše sejmeme oblouky či některé zámky.

Externě spolupracujeme s řadou specialistů, kteří pro Vaše pacienty mohou případně zajistit vysoce kvalitní ošetření (implantologie, parodontologie, protetika, maxilofaciální chirurgie).

Velmi se těšíme na spolupráci,
MUDr. Jaroslava Kučerová