O cenách

Naše ordinace spolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Všechny výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do hranice 22 let věku. Pacient přispívá pouze na materiál. Doplatek za materiál se liší podle závažnosti vady a typu použitého ortodontického aparátu. U pacientů nad 22 let již pojišťovny na léčbu nepřispívají. Cena je tak vyšší než u dětských pacientů a řídí se minutovou kalkulací na jednotlivé výkony.

Léčba fixním aparátem u dětských pacientů v jedné čelisti stojí při použití běžných (kovových) zámků cca 20000 Kč v závislosti na rozsahu vady a typu aparátu. Při použití estetických zámků či fóliových aparátů je tato cena vyšší.

Spolu s podrobným léčebným plánem vždy předem seznamujeme pacienta s finančním rozpočtem na celou léčbu.

Některé zdravotní pojišťovny část vynaložených finančních prostředků pacientovi vrací.

Pro lékaře

Řešíme všechny typy ortodontických vad. Jsme schopni připravit pacienta v rámci mezioborové spolupráce před protetickou rekonstrukcí chrupu či zavedením implantátů, připravujeme také pacienty před chirurgickou korekcí u závažných skeletálních vad.

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

211 - Pojišťovna Ministerstva vnitra