Náš tým

MUDr. Jaroslava Kučerová

Doktorka Kučerová získala titul zubní lékařky na 1. LF UK v Praze v roce 1972, později pracovala v Liberci jako zubní lékařka a v roce 1984 získala specializační atestaci v oboru ortodoncie. Věnuje se tedy oboru již téměř 40 let a tuto soukromou ordinaci založila a vede od roku 1993. Dr. Kučerová působila v Oblastní stomatologické komoře jako předsedkyně Čestné rady.

Je členkou České stomatologické komory a České ortodontické společnosti. Mezi její největší záliby patří kromě léčby ortodontických pacientů také sport, především cyklistika a lyžování.

Pro lékaře

Řešíme všechny typy ortodontických vad. Jsme schopni připravit pacienta v rámci mezioborové spolupráce před protetickou rekonstrukcí chrupu či zavedením implantátů, připravujeme také pacienty před chirurgickou korekcí u závažných skeletálních vad.

MUDr. Josef Kučera, Ph.D.

Doc. MUDr. Josef Kučera, Ph.D. promoval na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2004, kde poté také absolvoval 3-letou předatestační přípravu a v roce 2009 získal specializaci v oboru Ortodoncie. V roce 2015 získal na Univerzitě Palackého v Olomouci titul Ph.D., v roce 2023 byl jmenován docentem v oboru stomatologie. V současné době se věnuje své privátní praxi Ortoneo v Praze, Ortoprima v Liberci, působí jako odborný asistent na Oddělení ortodoncie na 1. LF UK a VFN v Praze a lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je dlouhodobá retence a stabilita výsledků ortodontické léčby. Je autorem nebo spoluautorem 10 článků v časopise s impact factorem a 40 článků v recenzovaných časopisech, autor 1 monografie, 4 kapitol v učebnici a hlavním řešitelem grantového projektu IGA MZČR. 

Aktivně se také věnuje přednáškové činnosti, jak na univerzitě v rámci pregraduální i postgraduální výuky, tak na domácích a zahraničních kongresech (Polsko, Itálie, USA). Působí také jako školitel doktorského studijního programu v oborové radě „Preventivní medicína“. Je autorem 5 posterů a držitel 2 ocenění za nejlepší vědeckou práci a nejlepší postgraduantskou přednášku. Je recenzent 2 českých odborných časopisů a 3 mezinárodních ortodontických časopisů, člen redakční rady časopisu Ortodoncie. Je členem 3 odborných společností, od roku 2012 do roku 2021 byl také členem Výboru České ortodontické společnosti a od roku 2018 do roku 2021 vědecký sekretář České ortodontické společnosti.

O cenách

Naše ordinace spolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Všechny výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do hranice 22 let věku. Pacient přispívá pouze na materiál. Doplatek za materiál se liší podle závažnosti vady a typu použitého ortodontického aparátu.

MUDr. Kateřina Rybínová

MUDr. Rybínová absolvovala 1. LF UK v Praze v roce 1998 a po ukončení magisterského studia nastoupila jako sekundární lékař Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V roce 2001 složila atestaci I. Stupně ze Stomatologie a po 3-letém specializačním programu v roce 2004 složila II. atestaci v oboru ortodoncie.

Dr. Rybínová se v současné době věnuje své privátní praxi Ortoneo v Praze a Ortoprima v Liberci, nadále také působí jako lékařka a konzultantka na Ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Je autorkou a spoluautorkou několika článků v domácích recenzovaných časopisech, věnuje se výuce pregraduálních a postgraduálních studentů. Je členkou České stomatologické komory a České ortodontické společnosti. Mezi její záliby patří sport a četba.

O léčbě

Naše ordinace spolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Všechny výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do hranice 22 let věku. Pacient přispívá pouze na materiál. Doplatek za materiál se liší podle závažnosti vady a typu použitého ortodontického aparátu.

Oldřiška Václavíková, DiS.

Zdravotní sestra s více než 10letou zkušeností jak v oblasti stomatologie a ortodoncie.