Informace o léčbě

O ortodoncii

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá léčbou nepravidelností v postavení, tvaru a počtu zubů. Léčíme také vady skusu a vady v postavení čelistí. V závislosti na závažnosti vady volíme různé způsoby léčby, které ve většině případů využívají fixních či snímacích aparátů (rovnátek). V případě závažných skeletálních vad spolupracujeme s čelistními chirurgy. Vada skusu i obličejová estetika je pak upravena čelistní operací.

Cíle ortodontické léčby můžeme definovat jako pravidelné zubní oblouky ve správném vztahu vůči sobě navzájem a v harmonickém vztahu vůči měkkým tkáním, především rtům a tvářím. Dohromady musí vždy tvořit funkční a estetický celek.

Ortodontisté jsou zubní lékaři s odbornou atestací v oboru ortodoncie, kterou lze získat nejdříve po třech letech dalšího postgraduálního studia po ukončení oboru stomatologie na lékařské fakultě.

Pro lékaře

Řešíme všechny typy ortodontických vad. Jsme schopni připravit pacienta v rámci mezioborové spolupráce před protetickou rekonstrukcí chrupu či zavedením implantátů, připravujeme také pacienty před chirurgickou korekcí u závažných skeletálních vad.

Nejčastější motivací k ortodontické léčbě jsou „křivé“ zuby. Příčinou tohoto stavu většinou bývá nedostatek místa v zubním oblouku – tzv. stěsnání. Opakem je pak příliš mnoho místa v oblouku, což se projevuje vznikem mezer mezi zuby (tzv. diastema, tremata). Velmi častou stížností je také „předkus“ nebo „podkus“. Ty jsou často zapříčiněny odchylkami v růstu horní nebo dolní čelisti. Více…

U dětských pacientů sledujeme především průběh výměny zubů, zejména její načasování a symetrii. Poruchy ve výměně a prořezávání stálých zubů vedou v  budoucnu vždy ke komplikacím a prodloužení léčby. I zde, podobně jako v ostatních stomatologických oborech platí, že prevence je vždy nejlevnější.

U rostoucích pacientů vedle postavení zubů také sledujeme růst a vývoj obličejového skeletu, především horní a dolní čelisti. V některých případech nám růst pomáhá při úpravě vady skusu a postavení čelistí, v jiných případech naopak růst situaci znesnadňuje.

O cenách

Naše ordinace spolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Všechny výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do hranice 22 let věku. Pacient přispívá pouze na materiál. Doplatek za materiál se liší podle závažnosti vady a typu použitého ortodontického aparátu.

Léčba dospělých pacientů probíhá podobně jako u dospívajících pacientů. Věk rozhodně není kontraindikací léčby. Horní hranice léčby rovnátky neexistuje. Nikdo není na rovnátka „starý“. U dospělých pacientů je léčba specifická tím, že již není k dispozici růst. Některé vady tak lze již jen obtížně ovlivnit. Naopak, někdy je to výhodné. V současné době však dospělým pacientům nepřispívají pojišťovny na léčbu.

Umístění dentálních implantátů nebo čelistní operace se provádí až po ukončení růstu obličejového skeletu. Jistou komplikaci spojenou s dospělým věkem může být špatný stav chrupu a přítomnost nevyhovujících výplní či protetických pracích. Častější bývá i výskyt onemocnění parodontu. Tyto případné nedostatky jsme však schopni vyřešit ve spolupráci s ostatními specialisty.